Doneren

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Bedrag €*
  • Home
  • Verblijf
  • Vrijwilligers

Vrijwilligers Hospice Lansingerland

Van vitaal belang voor een hospice zijn de vrijwilligers. Vrijwilligers worden geworven, geselecteerd, getraind en begeleid door de coördinator. Hospice Lansingerland heeft een vrijwilligersbeleid met aandacht voor taken, training, begeleiding, ontwikkeling en invloed op beleid. Vrijwilligers werken altijd in twee- of drietallen en wisselen viermaal per dag.

Taken

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’. Zij/hij heeft een aandeel in de (lichamelijke) verzorging van de gast en verleent emotionele steun. Sleutelwoorden zijn ‘aandacht en aanwezigheid’. De vrijwilliger let op hoe het met de gast en de eventuele mantelzorger(s) gaat. Signalen die de vrijwilliger opvangt en die van belang zijn voor de kwaliteit of de continuïteit van de zorg of het zorgproces, worden doorgegeven aan de coördinatoren en het verpleegkundig team. De vrijwilligershulp is altijd aanvullend op de mantelzorg. Naast de direct aan de gast gerelateerde bezigheden verricht de vrijwilliger veel kleine, dagelijkse bezigheden die zeer afhankelijk zijn van de drukte in huis.

Lichamelijke verzorging

Verzorgingstaken die vrijwilligers kunnen uitvoeren zijn het indien nodig assisteren van de verpleegkundige, de gast verleggen en in en uit bed helpen; de gast helpen bij toiletgang; helpen bij eten en drinken; medicijnen aanreiken die door de verpleegkundige zijn uitgezet. De vrijwilliger mag geen medische- of verpleegkundige handelingen verrichten, zelfs niet als zij/hij een verpleegkundige achtergrond heeft.

Gast en mantelzorg bijstaan

Vrijwilligers staan open voor alle vragen van gasten en mantelzorgers. Indien niet direct een antwoord voorhanden is zal worden doorverwezen.

Emotionele steun

Gedurende de aanwezigheid ontstaat soms een vertrouwensband tussen de vrijwilliger en de gast en/of de familie/mantelzorg. Deze wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. Emotionele steun houdt in: troosten, aandachtig luisteren, rust bevorderen, helpen tot aanvaarding te komen en zelf niet bang zijn voor de emoties die los komen. Deze emotionele steun wordt ook aan de collega-vrijwilligers onder elkaar geboden. Per situatie kan de steun variëren van praten tot zwijgen, van luisteren tot stimuleren, van zich terugtrekken tot voorbeeld geven en van stil meeleven tot kleine attenties geven zoals een schouderklopje of een kopje koffie. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij de situatie goed inschat en vandaar uit bepaalt welke steun het beste geboden kan worden.

Vrijwilligers voor aanvullende diensten

Een aantal vrijwilligers doet regelmatige basis boodschappen voor het huis, waarbij zoveel als mogelijk wordt ingespeeld op de wensen van de gast. Ook zijn er vrijwilligers met een technisch inzicht die zich inzetten voor allerlei kleine reparatieklusjes. Het hospice heeft een besloten tuin. Het onderhoud ervan wordt ook door vrijwilligers verricht. Om de gast ontspanning te bieden of het welbevinden te bevorderen zijn aan het hospice ook vrijwilligers verbonden die complementaire zorg verlenen of massage verlenen. Indien nodig kan voor de geestelijke verzorging en psycho-sociale begeleiding eveneens een beroep worden gedaan op professioneel geschoolde vrijwilligers.

 

Burgemeester van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5241090
Faxnummer: 010-5210375
coordinator@hospicelansingerland.nl