Doneren

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Bedrag €*
Hoe verlenen we medische zorg

De (eigen) huisarts van de gast is verantwoordelijk voor de medische zorg. De huisarts bezoekt de gast zo vaak als nodig. Het behandelbeleid is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Hierbij is veel aandacht voor het bestrijden van mogelijke pijn en benauwdheid. 
Indien een huisarts zijn of haar patiënt niet kan volgen naar het hospice zal hospice arts Dr. Bart van Leenen, huisarts in Rotterdam Hillegersberg, in overleg met de eigen huisarts of de behandelend specialist de zorg aan de patiënt verlenen. Dr van Leenen volgt momenteel de opleiding Kaderarts Palliatieve Zorg.

Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg (persoonlijke verzorging en verpleging) wordt over het algemeen door verpleegkundigen van Vierstroom geleverd. Nadat de huisarts of specialist een Palliatief Terminale Zorgindicatie heeft afgegeven zal de wijkverpleegkundige de indicatie aanvragen bij de zorgverzekeraar van de cliënt. Gedurende de nacht is er een verpleegkundige aanwezig en overdag op afgesproken tijden, afhankelijk van de zorgbehoefte van de gasten. De verpleegkundigen besteden veel aandacht aan het comfort van de gast.

Vrijwilligerszorg

Zeven dagen per week, van 07.00-23.00 uur, wordt het hospice draaiende gehouden door een groep geschoolde vrijwilligers. De vrijwilligers zijn de gastvrouwen en-heren van het huis. Zij werken telkens in tweetallen in blokken van vier uur. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’, waarbij de wensen en behoeften van de gast centraal staan.

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging wordt in principe geboden vanuit de eigen gemeente/parochie van de gast. Daarnaast is een medewerker aan het hospice verbonden die op wekelijks of op aanvraag aan de gasten psychosociale of spirituele begeleiding kan bieden.

Burgemeester van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5241090
Faxnummer: 010-5210375
coordinator@hospicelansingerland.nl