Doneren

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Bedrag €*
 • Home
 • Ons hospice
 • Wat is palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven, zoals zich goed voelen of slecht voelen, behouden van de eigen regie en begrepen voelen.

Palliatieve zorg onderverdeeld in vier categorieën:

 1. Fysiek: o.a. pijn, slaapproblemen, eetlust, benauwdheid, moeheid
 2. Psychisch: o.a. angst, verdriet, somberheid
 3. Sociaal: sociale steun, verbondenheid
 4. Spiritueel: o.a. waarde van leven, verbondenheid met God/natuur, betekenis

De meeste Nederlanders zien de terminale fase primair als een niet-medische en niet professionele aangelegenheid, maar als een periode waarin de mens zelf zoveel als mogelijk tot zijn recht moet kunnen komen. Uit bronnen www.agora.nl/zorgkiezen en ik.nl rapport ‘Palliatieve zorg in beeld’ 2014. Uit onderzoek blijken de volgende aspecten van belang bij de plaats van overlijden:

 • Dat men zich op zijn gemak moet kunnen voelen (75%)
 • Dat men voldoende privacy heeft (57%)
 • Dat er medische zorg beschikbaar is (48%)
 • En dat naasten emotionele steun kunnen geven (47%).

Men is van mening dat de informele omgeving, en bovenal de thuissituatie of een hospice omgeving, daartoe veel meer mogelijkheden biedt dan de klinische, professionele setting van een verzorgings-/verpleeghuis en ziekenhuis. Professionals blijven een belangrijke rol vervullen: zij informeren en ondersteunen, maar de persoon zelf beslist. In de praktijk van alledag lukt dit vaak niet, omdat onvoldoende flexibiliteit in het zorg- en ondersteuningsaanbod is én er te veel vanuit ‘zorgaanbod’ en te weinig vanuit vragen/behoeften van de cliënt wordt gedacht en gewerkt. (Hospicezorg: toegepast indiceren AHzN mei 2015) Een onderdeel van palliatieve zorg kan zijn de respijtzorg. Respijtzorg kan voor een beperkte tijd, te denken valt aan 2 á 3 weken, worden ingezet ter ontlasting van mantelzorgers van terminale patiënten in de thuissituatie. Met betrekking tot bejegening door zorgverleners is vooral behoefte aan persoonlijke warme aandacht, aandacht voor comfort (o.a. afzien van onprettige behandelingen of onderzoeken) en respect voor de autonomie van de cliënt, zodat deze zelf de regie heeft over zijn/haar leven.

Burgemeester van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5241090
Faxnummer: 010-5210375
coordinator@hospicelansingerland.nl