Doneren

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Bedrag €*
  • Home
  • Kenniscentrum
  • Kenniscentrum

Kenniscentrum voor iedereen

Kenniscentrum Palliatieve Zorg en Begeleiding is bedoeld om mensen met een ongeneeslijke ziekte, hun naasten, mantelzorgers en professionele begeleiders op een laagdrempelige manier te informeren over de mogelijkheden, faciliteiten en vormen van begeleiding in de laatste levensfase, maar ook ná het overlijden. 

Ongeveer het laatste taboe in onze samenleving: het levenseinde. Sterven dus. We praten er het liefst zo min mogelijk over. En als we dat al doen, gaat het vaak op een wat onhandige, weinig concrete en onvolledige manier. Ook voor professionele zorgverleners kan het moeilijk zijn die laatste levensfase een passende plek te geven in hun handelen. Uit onderzoek weten we dat zowel zorgvragers als zorgverleners geen compleet overzicht hebben van de mogelijkheden. Zorgverleners informeren zorgvragers op basis van hun eigen opvatting. Jammer, hoe begrijpelijk het misschien ook is. Op deze manier verloopt namelijk de laatste levensfase mogelijk niet zoals de persoon dat eigenlijk had gewild en zoals het wellicht best had gekund. Naast de hospice voorziening waar gasten en naasten worden begeleid in de laatste levensfase vlak voor het sterven, willen wij binnen het Kenniscentrum Palliatieve Zorg en Begeleiding van Hospice Lansingerland enerzijds mensen ideeën en mogelijkheden aanreiken, maar vooral uitnodigen om over hun eigen wensen en behoeften met betrekking tot palliatieve zorg na te denken en deze te uiten. Anderzijds wil het Kenniscentrum een plaats zijn waar geïnteresseerden, vrijwilligers en professionals een plek hebben waar kennis wordt gedeeld en aangereikt. Diverse diensten op palliatief gebied worden aangeboden zowel in de hospice zelf als op andere locaties.

Doelgroepen

  • Geïnteresseerden.
  • Palliatieve patiënten.
  • Naasten en mantelzorgers.
  • Vrijwilligers.
  • Zorgorganisaties en professionals (o.a verpleegkundigen, thuiszorg en ziekenhuizen).

Burgemeester van Oostenweg 10-12
2661 HN Bergschenhoek
Telefoonnummer: 010-5241090
Faxnummer: 010-5210375
coordinator@hospicelansingerland.nl